Visar arkiv från februari 2021

Idag går jag in i tystna

Långsamt stillar pulsen. Kroppen känns mjuk trots de solstormar som virvlar runt just nu .

Min magiska vän och guide Susanna skrev idag till mig ( och alla vi som gått eller går hennes kurser och healing sessioner )

… Om du är väldigt trött just nu, eller fortsatt har andra symtom som illamående, sömnlöshet, huvudvärk, hjärndimma, är emotionell, har myrkryp, dåligt minne eller känner dig allmänt ur fas så kan jag lugna dig med att det troligtvis är precis som det ska vara och att symtomen är övergående, men är du i övrigt frisk så beror symtomen troligtvis på att du är i en fas av att stiga in i nya högre frekvenser eftersom jorden och mänskligheten är inne i ett skifte till en högre frekvens. Alla människor upplever dock det här skiftet i medvetande och på cellnivå olika, och din upplevelse är helt normal och unik för dig och ett tecken på att du växer spirituellt.

Ditt energisystem och nervsystem är känsligt för förändringar i de energifält som finns runt om dig och det sker just nu rörelse bl.a. i Jordens magnetiska fält när Gaias frekvens höjs, i det s.k. Schumannresonansen ().  Schumannresonansen är ett frekvensbälte inom jordens magnetiska fälts spektrum. Det kallas för Jordens Hjärtslag och påverkar nervsystemet och energisystemet hos allt liv på Gaia.

Det har varit i förändring sedan 2014 och det är just nu mycket aktivitet i Schumannresonansen när Gaia´s frekvens höjs.  

Schumannresonansen samspelar också med de solstormar och solvindar som flödar över Gaia och som kommer från vår sol, och de andra solar som finns i vår galax och i Universum, och som bär koder och frekvenser av ljus. Alla männiksor påverkas inte lika mycket av förändingar i Schumannresonansen och olika inflöden av ljus och koder, men om du har varit märkbart orkeslös och upplevt andra ovanliga symtom så kan du vara en av dem som känner av detta. Det kommer att vara fortsatt mycket elektromagnetisk aktivitet över Gaia av det här slaget under 2021, vilket kan vara bra att veta också om du är påverkad.

Så skönt att landa i detta och om några timmar inleda tystnad över helgen för uppgradering 💖

NamaSte

Instagram